English

Miljövänlig
 
SBU V3 är ren, grön och effektiv genom att bara använda elektrisk energi.
Om din elleverantör ger grön energi, bidrar du faktiskt till att undvika
växthusgaser och koldioxid i atmosvären.
 
För att ge dig en uppfattning om hur effektiv din SBU är:
En enda laddning av batteri kostar bara några ören.
 
Samma körsträcka i en bil är ca 50 gånger dyrare.