English

Energisnål
 
I SBU V3 finns ett hög effekt Lithium-Ion batteri av den senaste generationen, som
tillåter SBUn att laddas inom bara en timme. SBU är ekologisk, förorenar inte miljön
och dess avancerad teknik gör det möjligt att återvinna energi genom regenerativ
bromsning och vid körning nedför en backe.
 
En blå lysdiod på den övre plattan i SBUn visar batteristatus och annan information om SBUn.
Om batteriet är lågt kommer indikatorn varnar dig innan det är helt urladdat.
En enda laddning av SBUn förbrukar så lite som några kronor, vad mer kan man begära?